Tagasi avalehele DokumendidDokumendidDokumendidDokumendid

Eesti Hambatehnikute Liit
Ropkamõisa 10, Tartu
Tel. 7333005
E-mail: info@hambatehnik.ee
või dentes@dentes.ee


EHTL häälekandja on
ajakiri "Hammas"

Liitu meiega


oPÕHIKIRI

oKUTSENÕUDED

oKUTSEKVALIFI-
 KATSIOONIDE
 TÕENDAMISE JA
 OMISTAMISE
 KORD


oVABARIIKLIKU
 KUTSELISTE
 HAMBATEHNIKUTE
 SELTSI
 KUTSEKOMISJONI
 TEGEVUSSTATUUT


oRIIKLIK TÖÖTA-
 JATE KUTSE-
 KVALIFIKATSIOONI
 SÜSTEEM


oHAMBATEHNI-
 KUTE ARVAMUS-
 KÜSITLUS
 


DOKUMENDID

Hambatehnikute Liitu puudutava dokumentatsiooni saamiseks pöörduge konkreetse palvega juhatuse juhatuse poole.

Eesti Hambatehnikute Liit annab 3 korda aastas välja hambaravi ja -tehnika alast ajakirja "Hammas", mis alustas ilmumist juba 1993.a ning on hetkel ainuke eriala käsitlev eestikeelne väljaanne. Ajakirja artiklitega saate tutvuda aadressil www.hambatehnik.ee/hammas.

 

· Avaleht · Dokumendid · Liikmed · Sündmused · Tagasiside ·